Nova vitalnost za životnu radost

Cijena za smještaj Pokretne osobe
1 Smještaj u trokrevetnoj sobi 900,00
2 Smještaj u dvokrevetnoj sobi 990,00
3 Smještaj u jednokrevetnoj sobi 1100,00
Cijena za smještaj Nepokretne osobe
1 Smještaj u trokrevetnoj sobi 990,00
2 Smještaj u dvokrevetnoj sobi 1100,00
3 Smještaj u jednokrevetnoj sobi 1200,00

Cjenovnik

Vita Nova je ustanova koja ima za cilj pružanje kvalitetnih usluga za starije i nemoćne, olakšavanje života njima i njihovim porodicama.

SAZNAJTE VIŠE ➤

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas preko:

LOKACIJA: Bulevar 7. korpusa bb 79260 Sanski Most, BiH
MOBITEL: +387 63 867 437
FAX: +387 37 689 819
CENTRALA: +387 37 687 555,
-- Uprava:
--- Taster 1
-- Ordinacija 1:
--- Taster 2
-- Ordinacija 2:
--- Taster 3
-- Prizemlje:
--- Taster 4
-- Dom I sprat:
--- Taster 5
-- Dom II sprat:
--- Taster 6
-- Dom III sprat:
--- Taster 7
MAIL: pu.vitanova@gmail.com

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas preko:

LOKACIJA: Bulevar 7. korpusa bb 79260 Sanski Most, BiH
MOBITEL: +387 63 867 437
FAX: +387 37 689 819
CENTRALA: +387 37 687 555,
-- Uprava:
--- Taster 1
-- Ordinacija 1:
--- Taster 2
-- Ordinacija 2:
--- Taster 3
-- Prizemlje:
--- Taster 4
-- Dom I sprat:
--- Taster 5
-- Dom II sprat:
--- Taster 6
-- Dom III sprat:
--- Taster 7
E-MAIL: pu.vitanova@gmail.com