Nova vitalnost za životnu radost

Zatražite informacije

• Nazovite telefonom ili pošaljite upit mailom
• Zatražite informaciju o vrstama soba i cijenama boravka
• Zakažite termin posjete domu
• Dogovorite termin useljenja
• Dogovorite cijenu i način plaćanja prema potrebama i mogućnostima

Cijena boravka u domu „Vita Nova“ ovisi o pokretljivosti i potrebama korisnika i kreće se od 900,00 KM do 1200,00 KM.

Kontakt

LOKACIJA: Bulevar 7. korpusa bb 79260 Sanski Most, BiH
MOBITEL: +387 63 793 105
TELEFON: +387 37 689 820
FAX: +387 37 689 819
MAIL: pu.vitanova@gmail.com

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJEM U DOM

1. Kopija rodnog lista
2. Kopija važnije zdravstvene dokumentacije
3. Uvjerenje o prebivalištu /ne starije od šest mjeseci /
4. Liječnička potvrda za prijem u dom
5. Kopija osobne iskaznice
6. Kopija zdravstvene iskaznice
7. Kopija zadnjeg odreska od mirovine
10. Izjava o plaćanju razlike u cijeni smještaja, ovjerene kod javnog bilježnika
/ donijeti kod potpisivanja ugovora /
11. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom

Molbu za smještaj u Dom preuzmite ovdje

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona, putem e-maila, odnosno dolaskom u ustanovu.

LOKACIJA: Bulevar 7. korpusa bb 79260 Sanski Most, BiH
MOBITEL: +387 63 867 437
FAX: +387 37 689 819
CENTRALA: +387 37 687 555,
-- Uprava:
--- Taster 1
-- Ordinacija 1:
--- Taster 2
-- Ordinacija 2:
--- Taster 3
-- Prizemlje:
--- Taster 4
-- Dom I sprat:
--- Taster 5
-- Dom II sprat:
--- Taster 6
-- Dom III sprat:
--- Taster 7
MAIL: pu.vitanova@gmail.com

Gdje smo?